UndreMagasinet, forside

UndreMagasinet

Om materialet: Denne undervisningsvejledning tager afsæt i UndreMagasinet (Forlaget RPF), af Anna Mejlhede og Anja C. Andersen. Ligesom magasinet selv har vejledningen til konfirmationsforberedelsen menneskets UNDREN som sit bærende spor. I en ’løgstrupsk’ ånd er øvelser og spørgsmål lagt an således, at de åbner for muligheden af en religiøs/kristen tydning – men konklusioner og svar må den enkelte konfirmand og konfirmandunderviser selv være med til at byde ind med.

Forløb: Materialet har tre overordnede temaer, som fx kan indgå i konfirmandundervisningen på følgende måde:
Begyndelse og liv (Tema 1): lægges i begyndelsen af forløbet.
Mennesket (Tema 2): lægges i fastetiden.
Uendelighed og håb (Tema 3): lægges omkring påske.

Om brugen af materialet: Hver lektion indeholder både diskussions/refleksions-opgaver og mere kreative og/eller fysiske øvelser. Det angivne tidsforbrug er et forslag til, hvor lang tid der skal afsættes til emnet. Det vil være op til den enkelte underviser, om alle øvelser skal gennemføres, eller der skal vælges imellem dem. Flere steder vil det være nødvendigt at vælge, hvis tidsforbruget skal overholdes.

Vejledningen er til underviseren, men spørgsmål mv. er formuleret i et sprog, så de let kan overføres til konfirmationsforberedelsen. Vejledningen er først og fremmest et inspirationskatalog med en lang række mulige indgange til temaerne. Det står underviseren frit for at vælge ud, vælge fra eller bygge videre.