Download til print

Liv

UndreMagasinet s. 11-15
Bibeltekst: 1 Mos 2,4-25

Tidsforbrug: Svarende til 1 dobbeltlektion

Mål: At udfordre vores forestillinger om, hvad liv er, og om liv kan have andre former end dem, vi kender

Formål: At konfirmanderne bliver i stand til at tænke ud i hjørnerne i forhold til, hvad liv er og betyder

Opgave 1: Hvad er liv?

(gruppearbejde – fx i grupper à fire)

Læs s. 11 og s. 15 i UndreMagasinet og find frem til jeres gruppes bud på svar på spørgsmålene. Skriv dem ned.

Find derefter tre forslag til at gøre denne sætning færdig:

For at man kan kalde noget ’et levende menneske’ skal det …

Diskuter med hele holdet, om jeres sætninger holder. Hvorfor/hvorfor ikke?


Opgave 2: Er der liv ’derude’?

(gruppearbejde – fx i grupper à fire)

Ordet ’aliens’ betyder fremmede. Man bruger det fx i science fiction film om liv på andre planeter. I filmene bliver ’de fremmede’ ofte fremstillet som onde. Nogle, der vil gøre det af med os. Men hvem siger, det er rigtigt? Og hvad ville vi selv gøre, hvis vi mødte nogle ’aliens’. Hvad har mennesket gennem historiens gang gjort, når det mødte fremmede, der levede på en anden måde eller så anderledes ud (fx indianerne i Syd- og Nordamerika) …?

Forestil jer, at I fik kontakt med intelligent liv på en anden planet.

Hvad ville I spørge dem om? Hvad ville I fortælle om Jorden og menneskene? Hvilke gode råd ville I give dem om, hvad der skal til for, at livet bliver godt?

Lav en minifilm optaget på mobiletelefonen, hvor I fortæller dem derude i rummet:

  • Hvad et menneske er
  • Hvordan man skal behandle et menneske (hvordan viser man fx, at et smil betyder, jeg er glad og vil gerne i kontakt med dig – og ikke: Jeg viser tænder, hold dig væk?)

OBS: uden ord (for de taler jo ikke vores sprog)!

Links til inspiration:

http://uab.dk/2012-uge8/

http://www.rummet.dk/universet/liv-i-rummet/jagten-pa-liv/intro

https://en.wikipedia.org/wiki/Arecibo_message

https://en.wikipedia.org/wiki/Pioneer_plaque

https://en.wikipedia.org/wiki/Voyager_Golden_Record

P.S. Den første science fiction film (som er dansk!) handler om Marsmænd, der er vegetarer, ikke drikker og er ikke-voldelige. Se mere her:

http://filmcentralen.dk/alle/film/himmelskibet#

https://da.wikipedia.org/wiki/Himmelskibet