Download til print

Godt og ondt

UndreMagasinet s. 28-33
Bibeltekst: 1 Kor 10,23-24

Tidsforbrug: Svarende til 1-2 dobbelttimer

Mål: At spørgsmålet om det universelle i begreber som ’godt og ondt’, ’rigtigt og forkert’ bliver udforsket

Formål: At konfirmanderne bliver i stand til at drøfte etiske dilemmaer og afprøve grundlaget for at bedømme i etiske problemstillinger i forhold til egne og andres forestillinger om ’det gode’

Opgave 1: Og Gud så, at det var godt …

(fælles)

Se filmen Menneskesyn, lavet af Folkekirkens Konfirmandcenter:

http://youtu.be/t7QMOKYMHQM

Tal i fællesskab om, hvad der i filmen var sjovt, overraskende, underligt, vigtigt, andet?


Opgave 2: Alt, hvad der er godt

(fælles)

 • Læg et stort stykke afdækningspapir på gulvet eller hæng det på væggen. Lav en overskrift, hvor der står:

 

ALT HVAD DER ER GODT

 

 • Skriv eller tegn jeres forskellige bud på, hvad der er godt
 • Kig i fællesskab på papiret og diskuter forskellige betydninger af, at noget er godt

OBS: Lad evt. papiret hænge på væggen over flere gange. Måske kommer der efterhånden flere og nye bud på, hvad der er godt.


Opgave 3: Hvem bestemmer, hvad der er godt og rigtigt?

(tomandsgrupper – dernæst i grupper à fire):

Læs s. 28-31 i UndreMagasinet og giv jeres bud på svar på spørgsmålene. Først to og to og dernæst sammen med to mere.


Opgave 4: Hvem bestemmer, hvad et menneske er værd?

(grupper à fire samt fælles)

Materialer: Udpluk fra Menneskerettighederne (hent dokumentet hér). Aviser – gerne forskellige.

 • Læs udpluk fra Menneskerettighederne. Vælg tre af dem og diskuter i gruppen, om de er gode/rigtige
 • Diskuter, om I mener, at lovgivningen i Danmark skal afspejle Menneskerettighederne
 • Kig derefter i en blandet stak aviser. Find 3-4 eksempler på, at Menneskerettighederne bliver overtrådt
 • Diskuter, om man kan/bør blande sig, hvis et andet land end Danmark ikke overholder Menneskerettighederne
 • Diskuter, om et lands regering har lov til at beslutte, at man ikke vil overholde Menneskerettighederne
 • Find tre argumenter for, at man skal/bør blande sig
 • Find tre argumenter imod, at man skal/bør blande sig

Vælg nu en fra gruppen, der skal repræsentere jer. Lav en paneldebat, hvor den ene halvdel af paneldeltagerne skal argumentere for, at man skal blande sig, og den anden halvdel skal argumentere for, at man ikke skal. Afslut diskussionen med en fælles diskussion om, hvorvidt der er noget, der altid og for alle er godt/rigtigt. OBS: Der skal også vælges en ordstyrer.

Følger Danmark Menneskerettighederne …?

Se kortfilm om ligestilling af Katrine Windfeld: https://www.youtube.com/watch?v=W_lFqx9elVg&feature=youtu.be


Opgave 5: Er mennesket ondt?

(fælles diskussion)

 • Læs s. 32 i UndreMagasinet
 • Lav en brainstorm over ondt, som mennesket gennem historien har gjort
 • Diskuter, om det betyder, at mennesket er ondt