Download til print

Det unikke menneske

UndreMagasinet s. 16-20
Bibeltekst: Sl 8

Tidsforbrug: Svarende til 1 dobbeltlektion

Mål: At udforske forestillingen om menneskets særstatus – både i forhold til andre former for liv og som forestillingen om, at vi hver for sig er unikke individer

Formål: At konfirmanderne bliver i stand til at reflektere over spørgsmålet om ’det unikke’ både i forhold til sig selv og i forhold til forestillingerne om, hvad et menneske er

Opgave 1: Hvad er et menneske?

(fælles)

Diskuter om denne karakteristik er sand:

Mennesket er et væsen, der undrer sig. Mennesket er et væsen, som ind imellem opdager, at det ikke kan gennemskue sig selv og sine egne handlinger. På netop de to punkter adskiller mennesket sig fra de andre former for liv, vi kender til.


Opgave 2: Helt ens – helt unik?

(tomandsgrupper)

Kig hinanden i øjnene i lang tid. Indtil I kommer til at grine. Skriv derefter på to sedler:

  1. Hvad der gør jer ens
  2. Hvad der gør jer forskellige
  • Diskuter, om man kan sige, at mennesker er ligesom måner, planeter og kometer – vi rammes af det samme lys, men reflekterer lyset forskelligt (UndreMagasinet 18)
  • Diskuter, om man kan sige, at mennesker er ligesom stjerner – vi bliver den, vi hver især er, i kraft af hinanden (UndreMagasinet 20)

Opgave 3: Hvem starter bevægelsen?

(tomandsgrupper)

Man er ikke alene, når man klør sig i øret …

Kroppens bevægelser er – ligesom det sprog, vi taler – ikke noget, vi hver især selv har opfundet, men noget, vi har fået ved at spejle os i hinanden. Men måske er der alligevel også her noget, der er ’typisk dig’.

  • Lav bevægelser over for hinanden, hvor I skiftes til at finde på: Gå som en teenager, lad som om du skriver på computer (find selv på flere)
  • Lav derefter en (kærlig) karikatur af hinandens typiske måde at bevæge sig på

Opgave 4: Tænk at… – takkebøn

(individuel øvelse)

Læs dette, og skriv derefter hver for sig en takkebøn, der er inspireret af teksten og handler om et andet menneske i dit liv. Du behøver ikke vise den til de andre på holdet – men du må gerne.

Tænk, at du og jeg er her samtidig.
At du ikke er født i Nordindien og jeg i Californien.
At du ikke er født i 1322 og jeg i 2045.
Dette møde, lige nu, er et mirakel.