Download til print

Hvad er tid?

UndreMagasinet s. 22-27

Tidsforbrug: Svarende til 1 dobbeltlektion

Mål: At tiden – både som oplevet tid og som matematisk begreb – udforskes. Og at forestillingen om uendelighed/evighed sættes i relation hertil

Formål: At konfirmanderne bliver opmærksomme på tiden som et flertydigt fænomen

Opgave 1: Oplevelsen af tid

(tomandsgrupper)

  • Læs s. 25 i UndreMagasinet
  • Fortæl på skift en historie for hinanden fra en begivenhed, hvor tiden gik hurtigt
  • Fortæl dernæst på skift hinanden om noget fra jeres liv, der virker, som om det er meget lang tid siden
  • Diskuter, om der er perioder af jeres liv, I har glemt. Hvad lavede I fx i 4. klasse? Kan I huske det hele? Hvor er det henne, det I ikke kan huske? Prøv også at grave mennesker frem, som I engang har kendt, men nu næsten har glemt
  • Diskuter, om I synes, ’tiden har ændret sig’ i forhold til, da I var små. Går den fx hurtigere, langsommere, mærkes den mere, andet?

Saml op på hele holdet og diskuter her, om tid er noget, der ’bare går’ eller også har at gøre med, hvordan vi oplever den.


Opgave 2: Uendelighed/evighed

(fælles)

Kig på billederne i UndreMagasinet s. 22-23. Luk derefter øjnene og tænk på uendelighed. Hvilke spørgsmål dukker op? Hvilke tanker støder hovedet imod? Lyt evt. til musik imens.

Diskuter i fællesskab.


Opgave 3: Møbiusbånd

(tomandsgrupper)

Materialer: Aflangt papir i fx 1 meters længde, farver/tuscher.

Se UndreMagasinet s. 22-23

En bøn kan handle om fortiden (fx når man vil udtrykke en tak for noget, der er sket) eller om nutiden eller om fremtiden (fx om noget man er bange for skal ske, eller noget man håber på).

Skriv en bøn sammen på et langt bredt bånd, skriv både på for- og bagsiden af båndet. Form båndet som et møbius-bånd og hæng bønnerne op i loftet.


Opgave 4: Lav et firdimensionalt julehjerte

(tomandsgrupper)

Tiden kaldes den fjerde dimension. Tiden er det, hvori vi mærker forandring/bevægelse. Følg anvisningerne her, og lav et firdimensionalt julehjerte (for de fingernemme!):

https://www.youtube.com/watch?v=i6PY-1Zxi14