Download til print

Gud som skaber

UndreMagasinet s. 6, s. 10 og s. 36-39
Bibeltekster: Matt 19,26 og 1 Mos 1,26

Tidsforbrug: svarende til 1-2 dobbeltlektioner

Mål: At udforske tanken om, at Gud godt kan stå bag det skabte som ”skaberkraften” – selv om vi er uenige om hvordan, hvornår etc.

Formål: At konfirmanderne introduceres til et flerfacetteret gudsbegreb

Opgave 1: Gudsbilleder og menneskebilleder

(gruppearbejde – fx i grupper à fire – samt individuel øvelse)

Materialer: Kort om Gud (RPF) + evt. papir/lærreder, pensler og maling

Spred kortene fra Kort om Gud ud på bordet.

 • Find i fællesskab mindst tre kort, hvor Gud beskrives som skaber
 • Find mindst tre kort, hvor Gud beskrives som destruktiv
 • Læs 1 Mos 1,26 og diskuter, om udsagnet betyder, at gudsbillederne også er menneske-billeder
 • Vælg mindst tre kort, der kan kaldes menneskebilleder
 • Find et eller flere kort, der kunne sige noget om menneskets opgave i verden
 • Vælg hver især ét kort, som du mener, bedst beskriver Guds væsen
 • Mal dit eget gudsbillede ud fra det indtryk, kortets ord/billede efterlader i dig (evt. på store lærreder, så 3-4 konfirmander går sammen)

Opgave 2: Som man spørger, får man svar

(fælles)

Se først filmen her:

Tæl, hvor mange gange, de hvide spillere kaster bolden: https://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo

Man kan spørge til verden og Universet, som om det er en gave, dvs. noget vi har fået af Gud. Det kan føre til svar om, at vi fx har en opgave i verden. Man kan spørge til verden og Universet, som om det er noget, man vil findele for at finde frem til, hvad den består af. Man kan … (osv.)

Konklusion: Man får ofte svar, der svarer til det, man spørger om.

 • Find i fællesskab frem til et eller flere bud på et spørgsmål, der ikke er stillet før
 • Hvordan vil spørgsmålet være styrende for den måde, hvorpå I vil lede efter svaret?

P.S. Nogle gange finder man noget andet, end det man ledte efter. Men det kræver, at man er opmærksom på, at her er noget, der kan bruges til noget – fx blev pencillinen og MR-scanneren opfundet på den måde. Se filmen her, om den mirakuløse opdagelse af penicillin: https://www.youtube.com/watch?v=PdWhVwiJWaU


Opgave 3: Skal man være dum for at tro?

(gruppearbejde – fx i grupper à fire)

 • Læs artiklen fra Østerbrobladet af sognepræst Mariann Schilder-Knudsen (hent artiklen hér)
 • Beskriv hendes forestilling om Gud (skriv stikord)
 • Hvad er hendes svar på spørgsmålet i overskriften – og hvorfor (find gerne mere end et argument)?
 • Hvordan beskriver hun forholdet mellem tro og videnskab?
 • Kan man, ifølge Mariann Schilder-Knudsen, både respektere videnskabens resultater og kalde sig troende?
 • Hvorfor?

Lidt for sjov: Hør sangen og læs teksten: http://english.bouletcorp.com/2015/08/26/brassens-in-space/

 • Diskuter, om videnskaben har slået poesien ihjel
 • Kan videnskabens resultater og teorier ikke være smukke/poetiske?

Opgave 4: Einstein og skabelsesordningen – refleksion

(fælles)

I dag ved vi, at vi kun kender til ca. 4 % af Universet. De fysiske love, der gælder for os, kan vi ikke regne med, gælder alle steder. Både fysikken og den teologiske tænkning (fx over spørgsmålet om livets mening), handler derfor i høj grad om at bruge sin forestillingsevne. At undre sig og at øve sig i at ’glemme reglerne’, så der bliver plads i hovedet til nye tanker.

Læs s. 6 og s. 10 og s. 36-39 i UndreMagasinet

Diskuter Einsteins udsagn (s. 6):

 • Er verden ’ordnet’?
 • Kan man slutte til, at ’nogen står bag’ verdens skabelse, ud fra at der er en vis grad af orden (fx at man kan regne med, at tyngdeloven virker, når man står ud af sengen, at Jorden bliver ved at dreje rundt om sig selv, at …)?
 • (Tillægsspørgsmål: Hvad ville være et bevis på, at der har været konfirmander i et lokale – orden?!!)
 • Engang troede man, at verden ikke var større, end at mennesket kunne overskue den. I dag ved man, at Universet er grænseløst. Til gengæld er der grænser i Grænser for, hvad vi kan forstå. Diskuter, hvor de grænser går
 • Prøv at danne billeder i hovedet af, at universet bliver større ved at vokse ind i sig selv, således at det ikke udvider sig i ’noget udenfor det’
 • Diskuter udsagnet, ”For Gud er alt muligt” (Matthæusevangeliet 19,26): Hvilke forestillinger om Gud sætter den sætning i gang?

Se også:

Om ’mørkt stof’: http://www.nbi.ku.dk/sciencexplorer/rummet/moerkt_stof/video/


Opgave 5: At glemme reglerne

(fælles)

Lav et kort orienteringsløb, hvoraf halvdelen af opgaverne kun kan løses, hvis man bryder regler, som underviseren forinden har afstukket (fx at man ikke må bruge elektroniske hjælpemidler, ikke må gå på græsset, skal følge stien rundt, ikke må spise af den medbragte pose med kiks/slik, ikke må pakke den pakke ud, holdet har fået med sig – men i slikket/kiksene og/eller i pakken ligger netop svaret på en af opgaverne – etc.)

P.S. Når det at bryde en regel er nødvendigt for at overleve eller beskytte et andet menneske: Fortæl evt. om Jens Galschiøts skulptur Abrahams børn, Fundamentalism, hvor bogstaverne danner en labyrint, man ikke kan komme ud af uden at bryde en regel – nemlig at gå ud, hvor der står ”No Exit”.


EKSTRA

(evt. som indledningsøvelse)

At mærke noget, vi ikke kan se

Duft: Underviseren placerer en kraftigt duftende effekt (lille skål med æterisk olie) i lokalet, inden konfirmanderne kommer ind. De skal nu gætte sig frem til, hvad det er, som er i rummet.

En stemning: En konfirmand går uden for døren sammen med underviseren, der giver instruks om en særlig stemning (vrede, begejstring, surhed etc.), som han eller hun skal prøve at sprede i lokalet, indtil de andre gætter, hvad der er på spil.